Konsultacje Inicjatywy Lokalnej w Mieście Łaskarzew

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały o Inicjatywie Lokalnej w Mieście Łaskarzew.

W dniu 9 lipca 2022 r. uczestnicy spotkania warsztatowego na temat Inicjatywy lokalnej w mieście Łaskarzew ze wsparciem prowadzącego Pana Andrzeja Rybus – Tołłoczko opracowali projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy lokalnej w Mieście Łaskarzew. Relacja zdjęciowa KLIKNIJ w ZDJĘCIE


W załączeniu przedstawiamy do konsultacji Mieszkańcom Łaskarzewa opracowany wstępny projekt Uchwały wraz z załącznikami i wzorem wniosku.

Przykładowy wzór wniosku Inicjatywa Lokalna w Mieście Łaskarzew
 
Zaproponuj zmiany do projektu uchwały. Masz szansę na zgłoszenie swoich propozycji. Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe. Dobrze uzasadnij potrzebę ich wprowadzenia.

Wypełnij i przekaż nam wypełniony formularz konsultacyjny do 5 września 2022 r.

Formularz konsultacyjny dostępny TUTAJ

Już teraz zapraszamy Mieszkańców Łaskarzewa na kolejne spotkanie warsztatowe z Inicjatywy Lokalnej w dniu 10 września 2022 r. o godzinie 9.00 w DPT Bajka w Łaskarzewie, na którym omówimy i popracujemy nad wprowadzeniem zgłaszanych zmian do projektu uchwały. Następnym krokiem będzie przekazanie projektu uchwały Burmistrz Miasta Łaskarzew oraz Radzie Miasta Łaskarzew w celu wprowadzenia przepisów w życie.