niedziela, 29 grudnia 2013

Spotklanie założycielskie Koła PTTK w Łaskarzewie


Zapraszamy na spotkanie założycielskie Koła PTTK w Łaskarzewie.
4 stycznia 2014 r. (sobota) na godz. 11.00
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Punktu Informacji Turystycznej ul. Alejowa 13 w Łaskarzewie (II piętro budynku OSP Łaskarzew) Tak jak ustalono na spotkaniu 23 listopada 2013 r.

Koło PTTK w Łaskarzewie tworzymy przy Oddziale PTTK w Otwocku.
W spotkaniu założycielskim weźmie udział Pan Paweł Ajdacki - Prezes Oddziału PTTK w Otwocku

Koło PTTK mogą założyć tylko członkowie PTTK. PTTK skupia turystów i krajoznawców
Członkami wspierającymi dobrze aby zostały władze samorządowe Miasta i Gminy Łaskarzew oraz Gminy Wilga, jak również miejscowe firmy i przedsiębiorcy.
W celu dopełnienia formalności konieczne jest dostarczenie na spotkanie:
- 2 szt. zdjęć legitymacyjnych potrzebnych do uzyskania legitymacji PTTK,
Konieczne jest również:
- opłacenie na spotkaniu opłaty wpisowej wynoszącej 10 zł,
- opłacenie na spotkaniu członkowskiej składki rocznej PTTK:

a) 40 zł składka członkowska roczna dla dorosłych,
b) 20 zł składka ulgowa (dla dzieci, młodzieży, emerytów, rencistów oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością i bezrobotnych).
Wskazane jest również ustalenie zadań dla Koła PTTK w Łaskarzewie.

Prosimy o przygotowanie propozycji zadań dla na 2014 r.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

sobota, 23 listopada 2013

Spotkanie w sprawie założenia Koła PTTK w ŁaskarzewieSpotkanie w sprawie założenia Koła PTTK w Łaskarzewie z mieszkańcami powiatu garwolińskiego głównie mieszkańcami Łaskarzewa.
Zaproszony gość specjalny Pan Paweł Ajdacki wieloletni Prezes Oddziału PTTK w Otwocku przedstawił zgromadzonym działania podejmowane przez Oddział Otwock jak również PTTK w Polsce. Wyjaśnił wątpliwości związane z powołaniem Koła i zadeklarował wszelką pomoc w tej sprawie. Z kolei Latarnicy przedstawili zgromadzonym efekty dotychczasowych przedsięwzięć podejmowanych przez prowadzone przez Latarników Stowarzyszenie C.I.A. związanych z lokalną turystyką z wykorzystaniem do tego Internetu. Omówiona została Bazę Informacji Turystycznej www.infoturlgd.pl; www.laskarzew.infoturlgd.pl; www.gmina-laskarzew.infoturlgd.pl;www.wilga.infoturlgd.pl oraz bloga www.serbutek.blogspot.com
Zachęcaliśmy do włączenia się w tworzenie bazy informacji o naszym terenie w różnych formach, tj. zbieranie informacji, starych zdjęć, fotografowanie ciekawych miejsc w swojej najbliższej okolicy, itp. 

Spotkanie zainicjowane przez Latarników Polski Cyfrowej Marka Kusaka i Krzysztofa Kaczorowskiego ma na celu uzyskanie wzrostu zainteresowania lokalnej społeczności lokalną turystyką i krajoznawstwem. Poprzez utworzenie Koła PTTK w Łaskarzewie zostanie zebrana grupa osób chętnych do działania w tym osób starszych o tych samych zainteresowaniach co ułatwi i pozwoli Latarnikom Polski Cyfrowej wskazać możliwości w wykorzystania Internetu do lokalnej działalności turystyczno- krajoznawczej.

Kolejne spotkanie już założycielskie Koła PTTK w Łaskarzewie odbędzie się 4 stycznia 2014 r. 

Spotkanie prowadzili Latarnicy Marek, Krzysztof i Tadeusz oraz Henryk Dąbrowski i Andrzej Żółkoś.

czwartek, 21 listopada 2013

Zapraszamy na spotkanie


Spotkanie na podsumowanie badań w Łaskarzewie w ramach projektu "Kierunek Kultura"


Zarząd Stowarzyszenia C.I.A., członkowie i Latarnicy Polski Cyfrowej aktywnie wspierali prowadzenie badań w Łaskarzewie realizowanych przez MCKiS w ramach projektu Kierunek Kultura. Badania prowadzone od września 2013 r. dotyczyły uczestnictwa w kulturze mieszkańców Łaskarzewa. Spotkanie prezentujące wstępne wyniki badań odbyło się w dniu 21 listopada 2013 r. (czwartek), w godzinach 12:00-15:00 w sali „Pollena” w Łaskarzewie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miasta Łaskarzew, gminy Łaskarzew i gminy Wilga, przedstawiciele organizacji pozarządowych, twórcy ludowi i aktywni mieszkańcy lokalnej społeczności oraz przedstawiciele mediów lokalnych. Badacze z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki przedstawili zebranym wstępne wyniki przeprowadzonej diagnozy środowiska lokalnego związanej z uczestnictwem mieszkańców Łaskarzewa w kulturze. Dyskutowano nad kształtem ostatecznej wersji raportu o stanie kultury w Łaskarzewie biorąc pod uwagę i wyjaśniając wszelkie wątpliwości zgłaszane przez uczestników. Dodatkowo w trakcie spotkania Latarnicy Polski Cyfrowej Marek i Klaudia zachęcali do włączenia się w tworzenie Bazy Informacji Turystycznej www.infoturlgd.pl i prezentowali uczestnikom spotkania rozwiązania Internetowe zastosowane przy tworzeniu bazy informacji turystycznej.

poniedziałek, 5 marca 2012

Podsumowanie działalności SCIA za 2011 rok

Rok 2011
1PROCENT
Jeszcze w 2010 roku podjęliśmy działania w sprawie przeprowadzenia Akcji 1% podatku dla przedszkola, szkoły lub organizacji z Łaskarzewa. Przy okazji zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na organizację z Łaskarzewa nie tylko w 2011 roku ale również w latach następnych. Więcej o akcji 1% na naszej stronie www.akcja1procent.blogspot.com

Oprócz Akcji 1% w cyklu stałych wydarzeń corocznych przeprowadziliśmy kolejne edycje:
Biegu 3 majowy 2011 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja na trasie Kopiec Kościuszki (Krępa) — Pomnik Odzyskania Niepodległości (Alejki Łaskarzew). Była to już XVII edycja biegu, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Łaskarzewa i powiatu garwolińskiego. Głównymi sponsorami biegu jest Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie oraz Top Market w Łaskarzewie. Relacje z zeszłorocznych biegów na:  www.biegmarsz3maja.blogspot.com
Turniej Siatkówki w dniu 28 sierpnia 2011 roku podczas Dni Łaskarzewa 2011. Dwójki siatkarskie rozegrały turniej w godzinach południowych na boisku "Rycerska" w Łaskarzewie. Trzy zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i puchary z rąk Burmistrza Miasta Łaskarzewa przed występem gwiazdy wieczoru Dni Łaskarzewa. Relacje z zeszłorocznych turniejów na: www.turniejsiatkowki.blogspot.com
Cross Rowerowy w Pagórach w dniu 18 września 2011 roku z okazji rocznicy 17 września 1939 r. Jest to doskonała okazja do zakończenia sezonu rowerowego na ciekawej crossowej trasie w pagórach łaskarzewskich. Cross w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i open. Relacje z zeszłorocznych crossów na:  www.crossrowerowy.blogspot.com

Od stycznia 2011 roku Stowarzyszenie CIA powróciło z wynajmowanego lokalu od Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie do swojej siedziby na Alejową 13 w Łaskarzewie (II piętro budynek OSP). W styczniu i lutym 2011 rozpoczęto prace remontowe użyczonego lokalu przy ul. Alejowej 13. Docelowo na adaptację i modernizację lokalu przy ul. Alejowej 13, Stowarzyszenie otrzyma wsparcie finansowe z Małych Projektów w ramach Lokalnej Grupy Działania „Wspólnota Powiatowa”. Zatwierdzony został wniosek pt. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej LGD w Łaskarzewie złożony do Lokalnej Grupy Działania Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego LGD 2007-2013 www.partnerstwo.garwolin.pl

W styczniu i lutym 2011 zarząd Stowarzyszenia CIA złożył dwie oferty na dofinansowanie swoich projektów, które będą realizowane w 2011 roku:
  1. FUNDUSZ WSI
    Projekt Akademia Lokalnego Lidera do konkursu organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”. Projekt 4 miesięczny na kwotę wsparcia 10 000zł zakłada aktywizację mieszkańców Łaskarzewa i okolic. Przewiduje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla lokalnych liderów i ich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Wyniki konkursu w połowie marca 2011 dostępne na stronie: www.efrwp.pl
  2. POZYTYWNA ENERGIA
    Projekt Partnerstwo Organizacji Pozarządowych „Pozytywna Energia” został zgłoszony i dofinansowany w konkursie ofert Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2011. W ramach konkursu złożyliśmy wspólną ofertę na łączną kwotą wsparcia 150 000 zł razem ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń „Serbianki”, Stowarzyszeniem Sportowym Klub Sportowy „Sporting” Łaskarzew oraz Stowarzyszeniem Historycznym Ziemi Łaskarzewskiej. Projekt otrzyma wsparcie administracji samorządowej, tj. Miasta i Gminy Łaskarzew, Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie, DPT „Bajka” w Łaskarzewie, MKRPAiU w Łaskarzewie oraz Koła Gospodyń w Sośnince. Projekt 1,5 roczny skierowany dla dzieci i młodzieży miasta i gminy Łaskarzew. W 2011 roku przeprowadziliśmy cykl interesujących zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży miasta i gminy Łaskarzew, np. zajęcia dziennikarskie, prowadzenie Gazety Młodych, zajęcia fotograficzne, plastyczne, teatralne, krajoznawcze, historyczne, piłki nożnej i wiele innych. Kontynuacja działań przewidziana jest w 2012 roku. Więcej o Pozytywnej Energii dowiecie się na: www.partnerstwo-laskarzew.blogspot.com